Autoriseret vagtfirma, godkendt af Justitsministeriet.
Alle medarbejdere godkendt af Rigspolitichefen.